Blog

Odpovědnost za porušení smlouvy
Již od dob římského práva patří mezi stěžejní soukromoprávní zásady rčení: „pacta sunt servanda“, v překladu smlouvy mají být dodržovány.

Odpovědnost za porušení smlouvy

06-03-2020Pavel Havlík
Zadržení předmětu leasingu
Mezi časté otázky, které si kladou zejména společnosti poskytující servis motorových vozidel a jiných pracovních strojů je, jakým způsobem a kdy lze...

Zadržení předmětu leasingu

06-03-2020Pavel Havlík
Převod obchodního podílu
V důsledku rekodifikace soukromého práva, a to konkrétně přijetím zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

Převod obchodního podílu

02-02-2019Pavel Havlík
Ochrana před dluhy manžela
Nový občanský zákoník poměrně rozkošatil právní úpravu manželského majetkového práva, tj. možnosti správy společného jmění manželů.

Ochrana před dluhy manžela

18-01-2019Pavel Havlík
Odstranění stromů
Jedním z právních problémů sousedských sporů se týkal problematiky vzrostlých stromů v blízkosti hranice sousedících pozemků.

Odstranění stromů

20-12-2018Pavel Havlík