Blog

Převod obchodního podílu
V důsledku rekodifikace soukromého práva, a to konkrétně přijetím zákona 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech

Převod obchodního podílu

02-02-2019Pavel Havlík
Ochrana před dluhy manžela
Nový občanský zákoník poměrně rozkošatil právní úpravu manželského majetkového práva, tj. možnosti správy společného jmění manželů.

Ochrana před dluhy manžela

18-01-2019Pavel Havlík
Odstranění stromů
Jedním z právních problémů sousedských sporů se týkal problematiky vzrostlých stromů v blízkosti hranice sousedících pozemků.

Odstranění stromů

20-12-2018Pavel Havlík